Οι Μηχανικοί Οικονομίας και Διοίκησης

Οι Μηχανικοί Οικονομίας και Διοίκησης έχοντας το μαθηματικό υπόβαθρο και την ικανότητα να κατανοούν πολύπλοκα συστήματα μπορούν να μοντελοποιήσουν και να αναλύσουν οικονομικές συμπεριφορές, καθώς και να παράγουν καινοτόμα εργαλεία για την επίτευξη των στόχων τους, εφαρμόζοντας την θεωρία στην πράξη.

Επίσης, συνδυάζουν την ικανότητα των μηχανικών να επιλύουν προβλήματα με τις δεξιότητες της επιστήμης της διοίκησης (οργάνωση, διαχείριση, προγραμματισμός κ.α.), ώστε να φέρουν σε πέρας, από τον σχεδιασμό έως την υλοποίηση, πολύπλοκες διαδικασίες επιχειρήσεων και βιομηχανιών.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με:

Νέα από το Twitter